Hliníková okna

Hliníková okna

Hliníková okna

MB - 45

Moderní hliníkový systém, který slouží k výrobě prvků vnitřní a vnější zástavby bez vysokých nároků na tepelnou izolaci.

MB - 86

Výrobek s velmi dobrými parametry, který umožňuje uspokojit různorodé potřeby uživatelů. První systém hliníkových oken, ve kterých je použit aerogel.

MB - 60

Moderní hliníkový systém, který slouží k výrobě vnějších otvorových výplní s vysokými nároky na tepelnou a akustickou izolaci.

MB - 78 El

MB – 78 EI se používá k provádění vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn s dveřmi jednokřídlovými a dvoukřídlovými mající třídu požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 a EI 90 , v souladu s PN – EN 13501-2:2010.

MB - 70

Systém MB-70 se vyznačuje velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U, které dosahuje použitím speciálních tepelně izolačních vložek a těsnění.

MB - 104 Passive

Hloubka rámu: 95 mm
Hloubka křídla: 104 mm
Maximální rozměry křídla: 2900 x 1700